Schooltijden

Groep 1 tot en met 8:
Ochtend: 08.30 - 12.00 uur
Middag: 13.15 - 15.15 uur
Woensdagochtend: 08.30 - 12.00 uur

Continurooster voor de vakantie en op bijzondere dagen 
De dag voor een vakantie zijn alle kinderen om 12:00 uur uit.

Voor overige activiteiten die invloed hebben op de schooltijden, willen wij u verwijzen naar de jaarplanner.